تماس با ما

ایمیل *
نام و نام خانوادگی *
موبایل *
موضوع پیام *
متن پیام *
اطلاعات تماس با ما

 

ساختمان مرکزی : شیراز، میدان معلم، ایمان شمالی، روبروی بانک سپه
ساختمان آموزشی : شیراز، فرهنگ شهر، انتهای کوچه 31، نبش تاکستان 14
تلفن : 36987 (071) - داخلی 110، دبیرخانه کنفرانس، خانم تویسرکانی
دورنویس : 36300853 (071)


کد پیگیری :