نمایه سازی کنفرانس و مقالات در پایگاه رسمی سیویلیکا
1398/02/20

 

با توجه به اینکه این کنفرانس به صورت رسمی برگزار میگردد،کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوی ملی نمایه خواهد شدو شما میتوانید بااطمینان کامل مقالات خود را در این کنفرانس ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله با دریافت گواهینامه آن برخوردار شوید